Aktivity

Diskusia s kandidátmi na

Predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Poprad // Hotel Satel

07.09.2017

Diskutujúci: JUDr. Ján Garaj, MBA // Ing. Pavol Gašper // Ing. Andrej Gmitter //

PaedDr. Milan Majerský, Phd. // Ing. František Oľha // Ing. Miroslav Škvarek, MPH //

Moderátor: Bc. Peter Bendik

Ďakujeme diskutujúcim, moderátorovi, hosťom i našim partnerom.